Miljö

 

Vi tar miljöansvar 

Våra kunder producerar världens viktigaste vara – maten vi äter.
Ett livskraftigt lantbruk och en god djuromsorg är avhängigt av
att jordens resurser förvaltas väl. Att ta ett miljöansvar är en
självklarhet för OS ID®.

 

Miljöcertificerad 

OS ID® är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001. Certifierin-
gen innebär att vi väljer miljövänliga lösningar i alla led – från
ideutveckling till att produkterna är levererade hos kunden.
Vårt kontinuerliga miljöarbete styr våra val av leverantörer och 
material, produkt- och produktionslösningar, sättet vi emballerar
produkterna på och krav på återvinning.

 

Miljövänliga produkter och metoder 

Hänsyn till miljön genomsyrar alla processer hos OS ID®. Ett exempel
är vår unika och internationellt patenterade Combi märkes lås som
produceras i ren plast. Genom att undvika användning av metaller,
möjliggör vi återvinning av märkena. 

Ett annat exempel är användning av ultraljudsvetsning för att fästa
färdigproducerde märken. Detta reducerar mängden emballage och
avfall. Även denna miljövänliga metod är unik och internationellt
patenterad.

 
Miljøbedrift_1M

BESTÄLLNING

För husdjursproducenter

till_beställning

Villkor    Om beställning 
Om BankID, fullmakt 

NU BESTÄLLER DU ALLT DIREKT FRÅN OSS!

Beställning av officiella SE-märken, andra märken och utrustning gör du nu direkt från oss i vårt nya beställningssystem!

Till beställning

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1