Teknologiledande

 

Högteknologisk husdjursmärkning 

Vårt företag genomför många tekniska framsteg. Ett av dessa är
elektroniska produkter, något som öppnar för nya möjligheter för
våra kunder. Vi har själva utvecklat en elektronisk märkeslösning,
CombiE®, baserat på RFID-teknik. Detta märkessystem tillfredsställer
de internationella standarderna och består av flera produktgrupper,
tillpassade olika märkesbehov och husdjurslag.


Elektronisk märkning – tryggare och mer effektivt
Elektronisk märkning (EID) lägger grunden för elektronisk data-
insamling och databehandling i alla led i värdekedjan. EID sparar
tid, risken för fel elimineras, och dokumentation och spårbarhet
förbättras. Vid födsel, utfodring och mjölkning; vid vägning, köp, 
försäljning och förflyttningar av djur; vid veterinärbehandlingar
och rapporteringar, och vid slakt är EID ett användbart hjälpmedel.
Vår lösning för elektronisk märkning är därför ett  stort framsteg,
både för husdjursägare och andra aktörer i produktionskedjan.
Märkningen av de levande värdena blir ändå mer trygg och effektiv.


ICAR-godkända elektroniska produkter
Våra elektroniska produkter är ICAR-godkända. Detta betyder
att de tillfredställer de internationella standarder för elektronisk
märking av husdjur, ISO 11784 och ISO 11785. Detta gör att de
fungerar tillsammans med elektroniska vågar, avläsarutrustning
och andra installationer som följer ISO standarderna.


Avancerad produktions teknik.
Vi är en ledande produktutvecklare. Vår produktionsteknik utförs
med avancerade och helautomatiska produktionslinjer för plast
tillverkning och laserprägling. Vi lägger också stor vikt på smarta
processer, och professionell finish i det vi levererar ifrån oss. Som
exempel använder OS ID® ultraljudssvetsning för att fästa färdig-
producerade märken. Denna miljö- och användarvänliga metod
har vi internationellt patent på.

 
Teknologileder_220x450

BESTÄLLNING

För husdjursproducenter

till_beställning

Villkor    Om beställning 
Om BankID, fullmakt 

NU BESTÄLLER DU ALLT DIREKT FRÅN OSS!

Beställning av officiella SE-märken, andra märken och utrustning gör du nu direkt från oss i vårt nya beställningssystem!

Till beställning

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1