Produktutvecklare

 

Ledande produktutvecklare 

Vi är en ledande europeisk produktutvecklare och producent av
märkessystem för husdjur. Den viktigaste grunden till detta är vår
förmåga och intresse för kontinuerlig utveckling.

 

Kort väg från ide till lösning 

Vi vet att våra produkter alltid kan bli bättre och vi använder betyd-
ande resurser på forskning och utveckling. Samtidigt är vi ledande
på produktionsteknik, med avancerade och helautomatiska produk-tionslinjer. Eftersom vi själva tar hand om både produktutveckling
och produktion, är vägen från idé till lösning kort. Detta ger oss
nyttig kunskap och en god kontroll. 

 

Tät och internationellt samarbete ger bättre märksystem – för alla

OS ID® opererar i många länder, och vi anpassar oss till varje lands
unika krav. Dessa internationella impulser styrker oss, så att vi kan
utveckla ännu bättre märkesystem för alla våra kunder. Eftersom vi
inte bara är en producent, utan också är produktutvecklare och

säljare, har vi en tät och god dialog med både djurägare och andra

aktörer i produktionskedjan om deras erfarenheter av djurmärkning.

Vi lyssnar på dem och fångar upp deras önskningar och behov. Åter-

kopplingen härifrån tar vi med oss i produktutvecklingen, som för oss 

är en kontinuerlig process.
 
En stabil samarbetspartner
OS ID® har en lång tradition med att vara en stabil och långsiktig
samarbetspartner för aktörer inom  lantbruket. När nya produkter
skall utvecklas, ny teknik tas i bruk eller när omfattande märkes-
program skall startas upp, önskar vi  vara en central samarbets-
partner.

 
Produktutvikler_220_450

BESTÄLLNING

För husdjursproducenter

till_beställning

Villkor    Om beställning 
Om BankID, fullmakt 

NU BESTÄLLER DU ALLT DIREKT FRÅN OSS!

Beställning av officiella SE-märken, andra märken och utrustning gör du nu direkt från oss i vårt nya beställningssystem!

Till beställning

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1