Om OS ID®

 

Djurvänlig, trygg och effektiv märkning 

OS ID® utvecklar, producerar och säljer lösningar för identifikation av husdjur. Våra märksystem säkrar djurets identitet från födsel till slakt och lägger grunden för spårbarhet och dokumentation genom hela värdekjedjan. Att  utveckla djurvänlig, trygg och effektiv märkning är vårt överordnade mål – därför att detta är viktigt för våra kunder.

 

Högteknologisk produktutveckling 

Våra kunders behov är i ständig förändring, inte minst på grund av vår tids krav på trygga livsmedel. Med högteknologisk spetskompetens ligger OS ID® i framkant för att trygga dessa behov. Vi har en tät dialog med kunder och  samarbetspartners, återkopplingar från dessa tar vi med oss i utvecklingen av nya produkter för framtidens husdjursmärkning. Eftersom vi är en ledande produktutvecklare, är vi ägare av flera viktiga internationella patent.

Totalkvalitet
För oss handlar det om att vara bra i alla led från produkt till service, beställning och leverans. Det kallar vi totalkvalitet. OS ID® är både kvalitets- och miljöcerifierade, och vi vet att denna totalkvalitet betyder mycket för våra kunder.

Vi märker levande värden

Husdjur är levande värden – de är bondens produktionsmedel. Animalieproduktion är näring, tillväxt och liv för husdjursägaren, samhället och de som äter maten. Vi har märkt levande värden sedan 1936.

I dag är OS ID® en ledande europeisk producent av märksystem för husdjur. OS ID® Stallmästaren producerar sina produkter i Lidköping, och har kunder i flera världsdelar.
 

 
Om OS ID_220x450

BESTÄLLNING SE-MÄRKEN

Officiella SE-märken måste beställas via Jordbruksverkets E-tjänst eller Jordbruksverkets blankettsida. Det finns två alternativ att välja på: Skicka in en blankett via post eller fax, eller gå in på Jordbruksverket och vidare till E-tjänsten och logga in med hjälp av E-legitimation.

BESTÄLLNING ÖVRIGA VAROR


Til_bestallning_2

 

 Villkor            Om beställning

 

 

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1