Vi märker levande värden


OS ID® utvecklar, producerar och säljer öronmärken för husdjur. Våra öronmärken bidrar till att säkerhetsställa djurets identitet, från födsel till slakt.


Elektroniska och Visuella öronmärken.
 

Vi märker både nöt, får, get, gris, ren, hjort och fisk. Våra elektroniska öronmärken, CombiE®, tillfredsställer internationella standarder för elektronisk märkning. Våra Combi2000® visuella öronmärken är Europas mest använda märkessystem för husdjur.

 

Säker, effektiv och djurvänlig märkning av levande värden. 

Att märka levande värden är ett ansvar som förpliktigar, och vi ställer stora krav på oss själva som ledande producent av öronmärken. För oss handlar det om att vara bra i alla led, från produkt till service, beställning och leverans. Detta kallar vi för totalkvalitet.

 

Det handlar trots allt om världens viktigaste vara – maten vi äter.

 
Produkter husdyr_bilde 1

BESTÄLLNING SE-MÄRKEN

Officiella SE-märken måste beställas via Jordbruksverkets E-tjänst eller Jordbruksverkets blankettsida. Det finns två alternativ att välja på: Skicka in en blankett via post eller fax, eller gå in på Jordbruksverket och vidare till E-tjänsten och logga in med hjälp av E-legitimation.

BESTÄLLNING ÖVRIGA VAROR


Til_bestallning_2

 

 Villkor            Om beställning

 

 

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1